Tentoonstellingen


Sabrina Basten

Sabrina Basten

Sabrina Basten studeerde van 2000 tot 2004 aan de AKI, ArtEZ academie voor Beeldende Kunsten in Enschede. Verwondering, de daad van het verbazen: dat is de eerste impressie die zij bij de kijker wil laten doordringen. Ze wil de toeschouwer overweldigen door de atmosfeer, de ondoorgrondelijkheid, de intimiteit en de sensuele ervaring in het werk en dwingt hen tot het beleven van een moment van stilte, voor zij bewuste associaties of verklaringen gaan zoeken of de ontstaansgeschiedenis van het werk proberen te achterhalen. Ervaring is onvermijdelijk, het is menselijk, een alomtegenwoordig element in het leven. Door intieme, tastbare lichamelijkheid om te zetten in een omgeving, een ruimte, creëert zij een actieve ervaring die mensen, de kijkers, hoe dan ook met elkaar verbindt.

Kunstenaars