Tentoonstellingen


Yu Kuramoto

Yu Kuramoto

Yu Kuramoto neemt vaak sociale conventies of iconische beelden die buitengewoon zichtbaar in het publieke domein aanwezig zijn, als uitgangspunt. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in het vinden van een sleutelelement dat daarin een belangrijke rol. Ze speelt mee het beeld, ze verandert de functie, de vorm, de locatie en geeft het element een nieuw agentschap.   In haar werk onderzoekt Yu Kuramoto het schemergebied tussen het publieke en het privédomein. Door haar visuele werken (tekeningen, video's en beeldhouwwerken) te combineren creëert zij een installatie waarin alle visuele componenten samenwerken om het voornaamste idee over te brengen. Elk van de visuele werken kan beschreven worden als een momentopname uit het werkproces en samen kan men ze zien als een weergave van de opeenvolging van gebeurtenissen die tot de eindpresentatie leidden. Yu Kuramoto verheldert haar uitgangspunt voor het werk door beelden van het oorspronkelijke bronmateriaal tentoon te stellen. Erkenning van 'het origineel' is een significante factor in haar werk. 


http://yukuramoto.wordpress.com/

 

 

Kunstenaars