Tentoonstellingen


Ana A. FernŠndez /
Sabrina Basten

Ana A. FernŠndez /<br> Sabrina Basten

Ana A. FernŠndez / the Machine, the Replicant and the Spectacle

three channel video installation

In onze geschiedenis is de Machine van een menselijke schaal naar een grotere schaal geŽvolueerd, met als gevolg dat de mens voor de machine is gaan werken in plaats van met de machine. De mens is daardoor losgekoppeld van zijn product. De arbeider heeft geen helder beeld meer van wat hij produceert, vanwege deze loskoppeling van het proces als geheel. Replicant is een begrip uit de film Blade Runner (1982), een metafoor voor de toekomstige mensheid. "Met de komst van de tweede industriŽle revolutie is de vervreemding van consumptie evenveel een plicht geworden voor de massa als zijn vervreemding van de productie"Ļ.     The Spectacle (het spektakel) heeft als basis de onbetwistbare macht van het beeld in onze maatschappij. De triomf van de massa-media genereert stromen van informatie die onze wensen en onze nieuwe noodzakelijkheden dicteert ťn creŽert. "Wat verschijnt is goed, wat goed is verschijnt"≤ 1&2: Guy Debord, 'The Society of the Spectacle' 1967

Sabrina Basten   / Saturated

installation

In mijn onderzoek is sprake van zowel een extreme wil tot als een extreem verlangen naar het tot stand brengen van deterritorialiserende bewegingen. Het aanbrengen van een scheiding tussen vorm en inhoud hindert naar mijn mening, evenzeer als de scheiding tussen lichaam en geest, een onbevangen ontvangst, een wezenlijke beleving, van de beeldende kunst. Deze kunstmatige scheiding hindert het onbevooroordeeld reizen door een werk, het nomadisch interpreteren van verbanden, het ervaren van een rhizomatische identiteit: continu groeiend, continu open, op zoek naar andere identiteiten, niet actief vanuit een bepaald punt, maar bewust ontwikkelend vanuit een veelheid van locaties, uitgaande dus van een veelheid van identiteiten. 

 

Klik op een afbeelding voor een vergroting
Ana A. FernŠndez /<br> Sabrina Basten Ana A. FernŠndez /<br> Sabrina Basten Ana A. FernŠndez /<br> Sabrina Basten Ana A. FernŠndez /<br> Sabrina Basten Ana A. FernŠndez /<br> Sabrina Basten Ana A. FernŠndez /<br> Sabrina Basten

Kunstenaars